Hakkımızda

30 Kasım 2004 tarihinde kurulan firmamız internet satıºı konusunda uzmanlaºmıºtır.
Bir perakende iºi olarak baºladık, ancak zamanla çeºitli markalar için Polonya genelinde dağıtımın yanı sıra toptancılığa da geniºledi.
Toptan teklifimiz hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyabilirsiniz

W 2019 oraz 2020 roku zostalismy wyró¿nieni presti¿ow± nagrod± e-Gazeli Biznesu, przyznawan± przez wydawnictwo Puls Biznesu. W roku 2020 otrzymali¶my nagrodê równie¿ w g³ównej edycji Gazel Biznesu. Edycja 'e' dotyczy wy³±cznie firma z segmenti e-ticaret, aw konkursie g³ównym startuj± firma z ró¿nych bran¿.

Görevimiz

Önceliğimiz her zaman sipariºleri en verimli ºekilde ele alırken aynı zamanda en geniº ürün yelpazesini sunmak olmuºtur.
Rakiplerimizin çoğu için verimlilik, seçimin fiyatına veya seçimin etkinliğin fiyatına gelir - özellikle fiyat rekabetinin yüksek olduğu çevrimiçi satıºlarda.
Ancak her ikisini de sağlayacak deneyime ve araçlara sahibiz:

 • Sürekli geliºen, son derece geliºmiº bir BT sistemimiz var.
 • Çoğu çevrimiçi mağazanın aksine, sanal ürünlerin ticaretini yapmıyoruz ve depomuzu sürekli olarak geniºletiyoruz.
 • Çalıºanlarımızın motive, nitelikli ve memnun olmasını sağlıyoruz.

Bunu kanıtlamak için birkaç rakam verdik.
yerine getirdik99.93 % kullanılabilirlik komplikasyonu olmayan sipariºler,98.36 % Tahmini sevkiyat tarihine kadar veya daha önce gönderilmiº olanlar.
Sadece0.03 % Ürün bulunamaması ve alternatif olmaması nedeniyle sipariºler iptal edilmiºtir.

Depomuz ºu anda depolar65961 Gönderilmeye hazır ürünler ve22302 depolarında bulunan eºyalar164 entegre bir BT sistemine ve sabit (genellikle günlük) teslimat programına sahip olduğumuz diğer tedarikçiler.

*) Talep üzerine geri sipariº edilen ürünler için geçerli değildir.
Bu istatistikler aºağıdaki dönemden alınmıºtır: 5.1.2023 - 5.2.2023.
Daha fazla istatistik görmek için tıklayın.

Hoop! Birºeyler yanlıº gitti.

Bizim takım

 • Pawe³ Buchaniec
  Kurucu
 • Joanna Bill Buchaniec
  Yönetim
 • Przemys³aw Kurek
  Mened¿er ve koordinatör wszelkich dzia³añ
 • Rafa³ Schmidt
  Obs³uga klienta
 • Marcin Kmiecik
  Obs³uga klienta
 • Rafa³ Jeleñ
  Katalog produktów ve wsparcie merytoryczne
 • Pawe³ Kmiecik
  Obs³uga dergisi
 • Ma³gorzata Gawor
  Obs³uga dergisi
 • Maria Kolasa
  Obs³uga dergisi
 • Krzysztof Rzepa
  Obs³uga dergisi
 • Monika My¶lak
  Obs³uga dergisi

ºirket bilgilerimiz

PJB Hobby Sp. z o.o.
Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Polonya
Telefon +48 12-284-83-28
E-mail: [email protected]

Vergi Kimlik Numarası: PL683-211-47-40
Regon: 388878489
KRS: 0000899100