Satın almamın son fiyatı ne olacak?

Bir öğeyi rezerve ederken, görüntülenen fiyat garanti edilir (daha sonra artsa bile).
Fiyat, sipariºiniz kesinleºmeden önce düºerse, yeni, daha düºük fiyatı ödersiniz.
Peºin ödemeler, nihai ödeme tutarından otomatik olarak düºülecektir.

Geri