Bir ürünü ne kadar süreyle rezerve edebilirim?

Farklı ürünler için rezervasyon süreleri değiºiklik gösterebilir, bu nedenle her zaman web sitesinde görüntülenirler.
Her zaman seçim yapabileceğiniz iki dönem vardır: biri daha uzun diğeri daha kısa (daha uzun süre daha büyük bir ön ödeme gerektirebilir).
Daha kısa süreyi seçerseniz ve süre sona ererse, rezervasyonu uzatabilirsiniz (buna ek bir ön ödeme de dahil olabilir).
Bir rezervasyon süresi sona erer ve ürün için nihai sipariº verilmezse, rezervasyon iptal edilir ve avans ödemesi kesilir.

Rezervasyon sadece rezervasyondur, sipariº değildir. Bu nedenle rezervasyon süresi sona erdikten sonra ürünü alıºveriº sepetinize eklemeniz ve sipariº verme iºlemini tamamlamanız gerekir.

Geri