İstatistik

Sipariº karºılama süresi

Tamamlanan sipariºlere dayalı veriler (yani, gerçek sipariº karºılama süreleri, tahmini yerine getirme süreleri değil).

Düzenli teklifimizden öğeler


İstek üzerine geri sipariº edilen ürünler

Sipariºin yerine getirilmesine iliºkin hüküm ve koºullarla ilgili ayrıntılı bilgiler, her bir öğenin sayfasında gösterilir.

Sipariº karºılama dakikliği

Bu veriler, tahmini yerine getirme süresini gerçek yerine getirme süresiyle karºılaºtırır.

Düzenli teklifimizden öğeler


İstek üzerine geri sipariº edilen ürünler

Web sitemiz ve bazı tedarikçilerimizin IT sistemleri ile entegre geliºmiº bir stok yönetim sistemine sahibiz.

Normal teklifimizdeki öğeler için, yerine getirdik100 % zamanında sipariº vermek ve0 % bir günlük veya daha az gecikmeyle.
Tek tek geri sipariº edilen ürünler için yerine getirdik99.89 % zamanında sipariº vermek ve0.11 % bir günlük veya daha az gecikmeyle.

yerine getirdik99.98 Normal teklifimizdeki ürünler için stok durumu sorunu olmayan sipariºlerin yüzdesi, ve98.55 % istek üzerine geri sipariº edilen ürünler için.
Sadece0 % mevcut olmaması ve alternatif eksikliği nedeniyle sipariºler iptal edildi.

Düzenli teklifimiz, ºu anda depolayan kendi depomuzda hazır bulunanlardır.86055 kalemlerin yanı sıra tedarikçilerimizin depoları
Entegre bir BT sistemimiz ve sabit (genellikle günlük) bir teslimat programımız var. Toplamda, sunuyoruz92142 öğeler.

Sipariºi geri alıyoruz39417 istek üzerine öğeler.

93.02% sipariºlerin sayısı, normal teklifimizdeki ürünler içindir ve6.98 % geri sipariº edilen ürünler için.

ªu anda birlikte çalıºıyoruz180 tedarikçiler


Bu istatistikler aºağıdaki dönemden alınmıºtır: 19.3.2024 - 19.4.2024.

*) Bu istatistikler, gecikmesi müºterinin hatası olan sipariºleri kapsamamaktadır (örn. değiºiklik talepleri, gecikmiº ödeme vb. nedeniyle).
**) Mesai olmayan günlerde, mesai saatlerimizden sonra veya herhangi bir gün tarafımızdan kurye tarafından teslim alındıktan sonra verilen sipariºler,
ve bu nedenle ertesi iº günü gönderilenler aynı gün kargoya verilmiº gibi sayılır.
***) Tüm mağazalarımız için toplu veriler .